Henrik Krog Nielsen.JPG

Henrik Krog Nielsen (f. 1959) er cand. mag. i filosofi og voksenpædagogik, fungeret som folkeskolelærer i en årrække, meditationsuddannet, foredragsholder, prisbelønnet kunsthåndværker, designer og værktøjsmager (håndværker), gået ud af 9. kl. med et læse-staveproblem.

Forfatter til Den esoteriske Platon (2004) baseret på mit universitetsspeciale, se Indholdsfortegnelsen, Hvem taler jeg med, når jeg taler med mig selv? (2010), Filosofi i praksis (2013), A og døden (2014), For og imod (2016) og For meget og for meget? (2017).

FOREDRAG om Den esoteriske Platon kan bestilles:

PLATON er fader til Vestens filosofi, og er af mange anset for at være den største filosof.

ESOTERISK betyder indre/spirituel, at alt ydre har en åndelig årsag. Platons esoteriske side er stort set gledet ud af den akademiske videnskab – og når den nævnes, er det ofte på nedladende vis.

Foredraget vil være en komparativ analyse af Platons filosofi og den esoteriske lære formuleret i A. A. Baileys bøger (skrevet 1919-49), som med tiden har fået stor indflydelse på forskellige åndelige strømninger.

Især vil emnet MEDITATION blive belyst. Derudover bl.a.: Reinkarnation og karma. Personlighedsintegration (sjæl / tanker / følelser / legeme). Etik. Energi følger tanken. Skabelsesteori. Treenighed.

Foredraget er baseret på mit universitetsspeciale og mine to bøger "Den esoteriske Platon" og "Hvem taler jeg med, når jeg taler med mig selv?".

Digte og småhistorier - klik.

Manuskripter modtages gerne.

Oplæg og foredrag arrangeres individuelt

- især gerne om Den Esoteriske Platon.

Samtaler/workshop med elever aftales individuelt.

Tak til alle som hjalp undervejs med bøgerne!

- listen med jeres navne gik desværre tabt i overgangen til det nye hjemmesideformat.