Henrik Krog Nielsen (f. 1959) er cand. mag. i filosofi og voksenpædagogik, fungeret som folkeskolelærer i en årrække, meditationsuddannet, foredragsholder, prisbelønnet kunsthåndværker, designer og værktøjsmager (håndværker), gået ud af 9. kl. med et læse-staveproblem.

Forfatter til Den esoteriske Platon (2004) baseret på mit universitetsspeciale, se Indholdsfortegnelsen, Hvem taler jeg med, når jeg taler med mig selv? (2010), Filosofi i praksis (2013), A og døden (2014), For og imod (2016) og For meget og for meget? (2017).

Du er VELKOMMEN !

Jeg holder OPLÆG på Københavns Universitet, Amager, d. 25. sep. kl 15-17, lokale 15A.2.11.

- arrangeret af Filosofisk Studenterkollokvium (adresse følger).

Teksten til oplægget lyder:

Den esoteriske Platon (basseret på min bog af samme navn)

Esoterisk betyder indre/spirituel, at alt ydre har en indre årsag, et åndeligt ophav.

Platons esoteriske side er stort set gledet ud af den akademiske videnskab

– og når den nævnes, er det ofte på nedladende vis.

Oplægget vil være en komparativ analyse, helt ned på sætningsniveau, af Platons filosofi og den esoteriske lære formuleret i A. A. Baileys bøger (skrevet 1919-49), som med tiden har haft stor indflydelse på mange åndelige/new age strømninger.

Følgende emner vil indgå: Idélæren (kosmisk helhed). Reinkarnation og karma (generindring). Døds- og fødselsproces. Personlighedsintegration (følelser, tanker og vilje). Etik (karakterudvikling). Energi følger tanken. Meditation (Platons dialektik, hulebilledet: lys, gnist, ild og flamme). Kærlighed. Skabelsesteori (involution og evolution).

Manuskripter modtages gerne.

Oplæg og foredrag arrangeres individuelt.

Samtaler/workshop med elever aftales individuelt.

Tak til alle som hjalp undervejs med bøgerne!

 

Forlagt X