top of page

Foredrag

Jeg har holdt og holder foredrag om
Den esoteriske Platon og Tibetaneren

Københavns Universitet, Amager, Filosofisk Studenterkollokvium, d. 25/9 2020

i København i Filosofisk Forum d. 4/11 2021

i Århus d. 4/12 2022 kl. 19 i foreningen Hjerterum

i Århus d. 9/12 2022 kl. 13:30 på hovedbiblioteket, Dokk1 M2

i Frederiksværk d. 2/4 2023 kl. 14 i Den gyldne cirkel

i København d.16/5 2023 kl. 19 i Teosofisk Forening

ESOTERISK betyder indre/spirituel, at alt ydre har en åndelig årsag.

PLATON er den helt store filosof fra antikkens fra Grækenland, med stor indflydelse på både psykologi, pædagogik, politik og vores såkaldte dannelsesbegreb.

TIBETANEREN er en visdomsmester, med et omfattende værk i 19 bøger - dikteret telepatisk til engelskfødte A. A. BAILEY - udgiver fra 1919 fra 1949, som med tiden har fået stor indflydelse på forskellige åndelige strømninger.

Platons esoteriske side er stort set gledet ud af den akademiske videnskab

– og når den nævnes, er det ofte på nedladende vis.

Foredraget er en komparativ analyse af Platons og Tibetanerens skrifter, bygger op ved brug af CITATER. 

Især vil emnet MEDITATION blive belyst, derudover bl.a. reinkarnation og karma, personlighedsintegration (sjæl/tanker/følelser/fysisk legeme), energi følger tanken, skabelsesteori, treenighed og etik.

Der findes (vist) ikke et tilsvarende studium af Platon og Tibetaneren.

Foredraget er baseret på mit universitetsspeciale og bøgerne "Den esoteriske Platon og Tibetaneren" og "Hvem taler jeg med, når jeg taler med mig selv?" (en meditationsbog).

Foredrag: About
bottom of page