top of page

Foredrag

Jeg har holdt og holder foredrag om
Den esoteriske Platon og Tibetaneren:

Københavns Universitet, Amager, Filosofisk Studenterkollokvium, d. 25/9 2020

i København i Filosofisk Forum d. 4/11 2021

i Århus d. 4/12 2022 i foreningen Hjerterum

i Århus d. 9/12 2022 på hovedbiblioteket, Dokk1 M2

Københavns Universitet, Amager, Filosofisk Studenterkollokvium, d. 3/3 2023

i Frederiksværk d. 2/4 2023 i Den gyldne cirkel

i København d.16/5 2023 kl. 19 i Teosofisk Forening

i København d. 17/7 i Ny Akropolis

i Odense d. 21/9 kl. 19:30 i Solvognen.

Her kan du se en video med foredraget ‘Den esoteriske Platon og Tibetaneren’, optaget i Solvognen i Odense:

Her kan du se uddrag fra foredraget, med undertitlen 'Nogen forstår ikke noget - ifølge Henrik'.

 

 

 

 

 

Hvis du vil høre foredraget afholdt i Teosofisk Forening København d.16/5 2023, kan  du få det tilsendt på mail (filen er for stor til at blive langt ud på hjemmesiden). 

Om foredraget:

ESOTERISK betyder indre/spirituel, at alt ydre har en åndelig årsag.

PLATON er den helt store filosof fra antikkens fra Grækenland, med stor indflydelse på både psykologi, pædagogik, politik og vores såkaldte dannelsesbegreb.

TIBETANEREN er vor tids største visdomslærer, en visdomsmester, med et omfattende værk i 19 bøger - dikteret telepatisk til engelskfødte A. A. BAILEY - udgivet fra 1919 fra 1949, som med tiden har fået stor indflydelse på forskellige åndelige strømninger.

Platons esoteriske side er stort set gledet ud af den akademiske videnskab

– og når den nævnes, er det ofte på nedladende vis.

Foredraget er en komparativ analyse af Platons og Tibetanerens skrifter, bygget op ved brug af CITATER. 

Især vil emnet MEDITATION blive belyst, derudover bl.a. reinkarnation og karma, personlighedsintegration (sjæl/tanker/følelser/fysisk legeme), energi følger tanken, skabelsesteori, treenighed og etik.

Der findes (vist) ikke et tilsvarende studium af Platon og Tibetaneren.

Foredraget er baseret på mit universitetsspeciale og bøgerne "Den esoteriske Platon og Tibetaneren" og "Hvem taler jeg med, når jeg taler med mig selv?" (en meditationsbog).

bottom of page